0

නුඹ ප්‍රේහෙලිකාවකි
ප්‍රේහේලිකාවක් වූ නුඹව 
ඔහු ඇවිදින් ලෙහෙසියෙන්ම විසඳා දැමුවා..
ඔය ඇස් වල ඉඟි නිසා...
0

මේ කතාවේ අවසානයයි


මේ කතාවේ අවසානයයි
මිතුරුකමක් නැති
අලුත් මිතුරුකමට
නව ආරම්භයක් සමගින්
එකම කුටියක
එකම දුම්රියක
එකම ජීවන ගමනක
ස්පන්දනයන් නංවන
හැඟුම් වල පාට 
පෙණ බුබුළු තුළ
පාවෙන දේදුනු
හැමතැනම
දැන් ඉගෙන ගත්තා වගෙයි
පරණ හැම දේම
කොහොම කියන්නද ඇයට
"ස්තුතී ඔබේ නිහඬ බවට"
බලාපොරොත්තුවෙන් 
මං

මිමිනුවා හිමිහිට
මම ඔබේ හොඳම යහළුවා...
ඇය

0

මගේ හිතට නුඹ එළිය අරං ආවා

මගේ හිතට නුඹ එළිය අරං ආවා
නොකියම අද නුඹ ඉවත බලා යනවා
සිරවුනු මතකය තනියෙන් ඉකිබින්දා
වෙන්වුනු හිත්මල සොයාන පියමැන්නා

පාට වළාකුළු හිත් අහසට බර වී
සේද පටල මත මතක සිනා ගොඩවී
ඈත ගියපු නුඹ ලඟම සිතා හඬමී
මටම උරුම දුක කියා සිතා සිතුනී

0

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්
හිත හදා ගත්තා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

උන්නු දා පෙර අත පොවන්නට බැරි දුරින්
නින්ද මට නැති දවස් තිබුනද කොයි තරම්
නුඹ නොදැක සිටි දිගු කාලයේ - හිත හදා ගත්තා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

දෑස අග මල් පිපී සැලුනත් කොයි තරම්
එක මලක් වත් සුවඳ නැති විය ඔබ තරම්
නුඹ නොදැක සිටි ඒ කාලයේ - නෙත කඳුළු මැකුනා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්


ගායනය - විශාරද අමරසිරි පීරිස්
0

හීරුණු මගේ හිතට

නුඹ නිසා හීරුණු 
මගේ හිතට 
ඇය ඇවිදින් 
ප්ලාස්ටරයක් 
දැම්මා........

0

අතීතය සහ අනාගතය අතර මං

  නුඹ මගේ අතීතය,

මං

කැමති නෑ...

නුඹ මගේ 

වර්තමානයවත්,

අනාගතයවත්,
                                                වෙනවට

තව කොහෙද කඳුළු ඇඩුවට...........

- මං -
0

කීකරු මං


Back to Top